Kde pomáháme

Pravidelně přispíváme organizacím, spolkům a fondům, které považujeme za smysluplné. Zapojujeme i naše zaměstnance, kteří nám pomáhají organizace vybírat a stejně tak společně probíráme částky, které jim věnujeme. Věříme, že naše peníze pomohly tam, kde je bylo zapotřebí.

Krtek nadační fond dětské onkologie

Nadace se soustředí na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí na onkologickém oddělní Fakultní nemocnice Brno. Zajišťuje dovybavení pracovišť, přispívá na výzkum a zajišťuje potřeby hospitalizovaných dětí a dětí, kteří již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

„Jménem nadačního fondu dětské onkologie KRTEK bych ráda poděkovala firmě Bakof group za finanční dar, kterým zpříjemnila pobyt pacientům hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie FN Brno.“

Mgr. Kateřina Doležalová, sociální koordinátorka

Nadace Leontinka

Cílem Leontinky je přinášet do života světlo slepým dětem. Prostřednictvím vzdělávání a speciálních pomůcek podporuje integraci zrakově postižených dětí. Spolupracuje se speciálními školami, specializovanými klinikami a výcvikovými centry.

„Firma Bakof group nám svým příspěvkem pomohla přinést světlo do života zrakově postiženým – nakoupit sportovní pomůcky goalballovému klubu Perun. Goalball je speciální paralympijský sport s ozvučeným míčem, provozovaný zejména nevidomými a slabozrakými sportovci.“

Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka

Spolek Dejte nám šanci

Dejte nám šanci provozuje hospic (přechodný nebo trvalý domov) pro týrané, nemocné či handicapované psy. Ve spolupráci s veterináři ošetřují jejich rány a snaží se, aby psi získali zase důvěru k lidem.

„Moc děkujeme firmě Bakof group za velkorysou finanční podporu, které si nemírně vážíme. Jen díky lidem a firmám, jako je tato, můžeme pomáhat starým, týraným a handicapovaným psům a dělat tak jejich život snesitelnější. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat, bez vás by to nešlo. Máte moji úctu a samozřejmě platí pozvání k návštěvě našeho Hospicu kdykoliv se vám to bude hodit.“

Eliška Vafková, vedoucí psího Hospicu, předseda nadace